de bipolaire stoornis

Bij de meesten onder ons schommelt de stemming, al naargelang van de omstandigheden, tussen goedgeluimd, slecht gemutst en “gewoon”. Bij mensen met een bipolaire stoornis zijn deze schommelingen veel heviger. Hun gemoed wordt heen en weer geslingerd tussen de diepste afgronden van hopeloosheid en de hoogste toppen van tomeloze opwinding. Vaak duwt een of andere gebeurtenis hen uit hun evenwicht, maar de stemming kan ook vanzelf gaan schommelen.

Ongeveer 3 à 4 personen op 100 ontwikkelen tijdens hun leven een bipolaire stoornis. Het is inderdaad niet zo’n zeldzaam probleem. De bipolaire stoornis is een ziekte met wellicht een biologische oorzaak en een duidelijke erfelijke component. De aandoening vraagt een speciale therapeutische benadering omdat de behandelaar bij de aanpak van de ene pool altijd beducht moet zijn voor een stemmingsomslag naar de andere pool. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om diagnostisch het onderscheid te maken tussen een gewone depressie en een bipolaire depressie. Doel van de behandeling is de stemming stabieler te maken.

Eén op drie mensen met een bipolaire stoornis zal uiteindelijk weinig hinder ondervinden wanneer ze voldoende lang een gepaste behandeling volgen.

Zelfgids voor mensen met een bipolaire stoornis

Alles of Niets is een laagdrempelige introductie tot bipolaire stoornis, een ernstige psychische aandoening die misschien beter bekend is onder de naam ‘manische depressie’. Het boek is een unieke mengeling van educatief proza, evocatief stripverhaal, gedichten en liedjesteksten.

Een bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis. Een stoornis dus waarbij iemands stemming heen en weer kan schommelen tussen twee extremen: van een toestand van hopeloosheid, depressie, naar een onstuitbare dadendrang die een hol gevoel achterlaat, manie.

Het boek is in de eerste plaats gemaakt voor patiënten. Zo krijgen ze op een toegankelijke en aantrekkelijke manier de essentiële informatie over hun ziekte, de behandeling ervan en wat je daarvan kan verwachten.

Onderzoek heeft aangetoond dat psycho-educatie, waarbij patiënten meer inzicht krijgen in de aandoening die hen treft, op lange termijn gunstig is voor het verloop van het herstel. Dit boek wil daarin een versterkende rol spelen. “We weten uit ervaring dat wie meer over zijn of haar ziekte weet, ook langer beter blijft. Zodra mensen weten dat ze deze ziekte hebben, slagen ze er soms in om de wisselende stemming onder controle te krijgen. Genezen is misschien niet altijd mogelijk, herstel vaak wel en een waardevol leven leiden ook”, aldus mede-auteur Marc De Hert.

Het boek is vanzelfsprekend ook geschikt voor familieleden of vrienden van patiënten met bipolaire stoornis. Ook zij vinden hierin de noodzakelijke informatie waarmee ze de aandoening die hen (onrechtstreeks, maar daarom niet minder hard) treft, beter kunnen begrijpen en kunnen leren hoe ze ermee kunnen omgaan. Het boek is tenslotte gericht naar het brede publiek van belangstellende leken. Mensen met een psychisch probleem staan vaak bloot aan vooroordelen en misverstanden en dit boek wil deze bestrijden door correcte en toegankelijke duiding. Met andere woorden, Alles of Niets wil destigmatiseren.

Het boek is te koop in de boekhandel, maar mensen met een bipolaire stoornis en hun verwanten kunnen het ook gratis verkrijgen bij de psychiater en in de psychiatrische centra.

Alles of Niets is geen studieboek, maar vertelt in klare taal wat de ziekte wel en niet is, welke vormen van bipolaire stoornis er zijn, wat de wetenschap wel en niet weet over de ziekte, en op welke manier ze kan worden behandeld. Het boekje biedt een leidraad om met deze aandoening om te gaan en vertaalt deze complexe materie in een aantrekkelijke, eenvoudige en heldere vertelling.

Een stripverhaal over Andrea, een fictief personage maar met geloofwaardige belevenissen, illustreert hoe de depressie of de waanzin van de manie worden veroorzaakt door de vervreemding van het eigen ik, waarbij de hoofdfiguur hulpeloos ronddrijft alvorens zij in behandeling gaat.

Of zoals één van de wereldopinieleiders op gebied van onderzoek en behandeling van bipolaire stoornis het zegt: “Dit boek is een artistiek en educatief pareltje. Het beschrijft op een unieke manier de wanhoop van de depressie, de overdaad van de manie en de lange weg naar aanvaarding en beterschap, zowel voor mensen die lijden aan bipolaire stoornis als voor hen wier geliefde door de ziekte getroffen wordt.” (Prof. Eduard Vieta, Directeur van het Barcelona Bipolar Disorders Program)